De Volkskrant

Review on 'Koninklijke subsidie voor de vrije schilderkunst' 1998 by Lucette ter Borg

artwork, autour de Géricault, broekpak Roi de Rome.